QUẠT TRẦN TRANG TRÍ SMC-HP GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG大山电器贸易有限公司 TAHSUN ELECTRICAL TRADING SDN. BHD.

HF21
GIÁ: 2,965,000

HF33 

GIÁ: 3,180,000

HF29 
GIÁ: 3,393,000

HF45
GIÁ: 5,970,,000

HF53Y
GIÁ: 6,940,000

落地灯
FLOOR LAMP

风扇
FAN

Wall-Mounted M-Series

冷气
AIR CONDITIONING

家居电器
HOUSEHOLD APPLIANCES

厨房配备
KITCHEN APPLIANCES

PRODUCT
INFORMATION

投光灯
SPOT LIGHT

投光灯是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。

吊灯
CHANDELIER

吊灯Chandelier吊装在室内天花板上的高级装饰用照明灯。吊灯无论是以电线或以铁支垂吊,都不能吊得太矮,阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼。以饭厅的吊灯为例,理想的高度是要在饭桌上形成一池灯光,但又不会阻碍桌上众人互望的视线。现时吊灯吊支已装上弹簧或高度调节器,可适合不同高度的楼底和需要性。

投光灯SPOT LIGHT
吊灯 CHANDELIER

大山电器贸易有限公司 TAHSUN ELECTRICAL TRADING SDN. BHD.
Address 地址:No. 45G, Jalan Intan 2, Bandar Baru Teluk Intan, 36000 Teluk Intan, Perak
Tel / Fax: +605 - 6222502 Email Address: tahsun_783@hotmail.com

Web design by TWTDesign

QRCode

LIÊN HỆ: