Profile


首页                                                                             产品/见证
                                                                     

   可活丽之夜
COVER3 NIGHT


歌唱比赛:-

宗旨:提倡歌艺交流,健康文化娱乐活动,联络感情及展现歌手才华。
资格:每月联欢晚会只限COVER3 V6 代理商参与新秀组及精英组歌唱比赛。
参赛条件:1)凡购买RM150.00 x3 盒小盒装产品即可报名参加。
                  2)再次购买RM150.00 x3 盒小盒装产品即可获得一桌十人为酒席。
                  3)每场歌唱比赛只限15位参赛者,先报先进。
                  4)曾在观摩赛及公开赛获得冠,亚,季军,唱片歌星,驻唱歌手,一律谢绝参与新秀组如有违反,将取消参赛资格,一律不得异议。

初赛日期:29/7/2011, 23/9/2011, 25/11/2011 (新秀组)
                  26/8/2011,21/10/2011, 23/11/2011 (精英组)
决赛日期:13/1/2012
初赛&决赛时间:晚上7时准时开始                                                    初赛&决赛地点:辉煌酒家

初赛奖金:(新秀及精英)
冠军                                 现金RM300.00
亚军                                 现金RM200.00
季军                                 现金RM100.00
台风奖                             现金RM100.00 (一男一女)
服装奖                             现金RM100.00(一男一女)
嘉宾服装奖                     现金RM100.00(一男一女)

决赛奖金:                                                (新秀)                                                                                             (精英)                                                         
      
            冠军                                       RM 3000.00                                                                                    RM 3300.00
            亚军                                       RM 2000.00                                                                                    RM 2200.00
            季军                                       RM 1000.00                                                                                    RM 1100.00
        台风奖                                       RM   200.00(一男一女)                                                                 RM  200.00
        服装奖                                       RM   200.00(一男一女)                                                                 RM  200.00
嘉宾服装奖                                       RM   200.00(一男一女)                                                                
RM  200.00
        优秀奖                                       RM   200.00(2位)                                                                           RM  200.00
        安慰奖                                       10 盒小盒装产品(10份)                                                                10盒小盒装产品(10份)


代理商:-
MICHELLE: 0196657088