REX HOTEL
Address:
16 Le Thanh Ton, P1, Q1, HCMC
Tel:84 5373 888
Fax No:84 - 5372 888
 
map icon
LOCATION MAP / 地图

 

*NEAR TO ST ANN CHURCH

REX HOTEL/ KHÁCH SẠN REX
Our Environment / Môi trường thoải mái

 
 

Room Type / Loại Phòng

Standard Room / Phòng thường
One Queen Size Bed / 1 Giường đôi
Family Room / Phòng Gia đình
Double Queen Size Bed / 2 Giường đôi


Comfortable Enviroment
Môi trường tiện nghi


Air Conditioning
Điều kiện thoải mái


Water Heater
Nhân viên nhiệt tình


Good Price
Giá cả hợp lý


Good Location
Dễ dàng di chuyển


Your Best Choice
Sự lựa chọn hoàn hảo

+84 32998501
QR CODE / MÃ QR
© Copyright 2014. REX HOTEL. All rights reserved.
Address:
16 Le Thanh Ton, P1, Q1, HCMC
Tel:84 5373 888
Fax No:84 - 5372 888

Visitor Hits: