GBS WORLDWIDE SDN. BHD.  (841518-u)
28-1, Lorong Batu Nilam 3A, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor.

 

CRM 3.0 USER GUIDE

HỖ TRỢ

01 Cách đổi mật khẩu người dùng
02 Thiết lập lại mật khẩu. Gởi đến Điện thoại di động đăng ký của Người dùng
03 Cách in Hóa đơn Phần mềm
04 Cách in Biên lai mua tín dụng tin nhắn


Phần mềm quản lý dữ liệu - (DMS)

01 Cách thay đổi Tiêu đề Menu DMS
02 Quản lý dữ liệu cá nhân
03 Quản lý dữ liệu gia đình
04 Quản lý dữ liệu khách hàng
05 Quản lý dữ liệu nhà cung cấp
06 Quản lý dữ liệu nhân viên
07 Quản lý sự kiện
08 Cách thêm "Trườngbổ sung" trong Quản lý sự kiện
09 Cách Thêm "Mẫu Ghi chú" trong vùng Ghi chú DMS
10 Cách Thêm trường bổ sung trong Mẫu DMS
11 Cách đính kèm một "Thư mục tập tin hoặc tập tin cá nhân hoặc nội dung hình ảnh" vào dữ liệu DMS


Phần mềm quản lý thông tin (IMS)

01 Cách tạo Danh bạ mới
02 Cách thêm "số điện thoại di động mới" vào danh bạ điện thoại
03 Cách "Nhập số điện thoại" từ File Excel vào danh bạ điện thoại
04 Cách Hợp nhất hai hoặc nhiều danh bạ điện thoại trở thành một danh bạ điện thoại mới
05 Cách xuất nội dung danh bạ thành "Tập tin Excel"
06 Cách xuất danh bạ điện thoại thành "GBS người dùng" khác
07 Cách thêm "trường bổ sung" trong trường danh bạ
08 Cách gởi tin nhắn SMS
09 Cách gởi lịch trình qua tin nhắn
10 Cách gửi tin nhắn cá nhân hóa


CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ TRANG WEB DIY GBS

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ TRANG WEB DIY GBS